Zo maken we Gouda groen en klimaatbestendig

Gouda heeft enkele grote bedrijventerreinen met grote dakoppervlakten en verharde terreinen.
Hier is veel winst te boeken in de aanpak van wateroverlast en hittestress. Vergroenen leidt bovendien tot een prettiger werkklimaat en een mooie uitstraling.

 

Kijk wat u kunt doen
Naam Klimaatlabel
Bram Klimaatlabel A
Marjolein Klimaatlabel E
Pieter ter Steeg Klimaatlabel C
Astrid den haan Klimaatlabel C
Renate Klimaatlabel F
Gerard Voskuilen Klimaatlabel D
Els Klimaatlabel B
Dionne Klimaatlabel G
Gert Olbertijn Klimaatlabel A
Aloys Jansen Klimaatlabel A
Mst Klimaatlabel A
Lesley (lid van VELT) Klimaatlabel B
Jan Jaap Klimaatlabel A
Heleen van der Kooij Klimaatlabel A
Linda Klimaatlabel G
Michiel Klimaatlabel D
YW Klimaatlabel G
Julie Klimaatlabel A
Tom Klimaatlabel C
Peter Burghgraaff Klimaatlabel C
Frank Klimaatlabel B
Josefien Klimaatlabel C
Rini Verhoeven Klimaatlabel B
Ries en Anneke Bode Klimaatlabel B
Irma Klimaatlabel C
Irene Klimaatlabel C
Alice & Martijn Klimaatlabel A
Leo Rosendahl Klimaatlabel A
Hans Woutersen Klimaatlabel A
Klimaatlabel C
Martine Klimaatlabel C
Klimaatlabel E
Klimaatlabel D
Hermien Mulder Klimaatlabel D
Klimaatlabel A
Tessa Halm Klimaatlabel B
Henk hoogenboom Klimaatlabel C
Kristalbad, Hengelo/Enschede
Naam Klimaatlabel

Bekijk de projecten in onze gemeente

 

Wat kun jij doen?

Maatregel

Wadi’s en greppels

Een wadi of greppel dient om regenwater van daken en verharde oppervlakken te bergen, te infiltreren en vertraagd af te voeren. Greppels worden vooral...

Lees meer

Maatregel

Urban wetlands

Normaliter zijn wetlands waterrijke natuurgebieden en komen vooral voor langs rivieren, in deltagebieden en in kwelgebieden. Dit zijn ook de gebieden ...

Lees meer

Maatregel

Stedelijke waterlopen

Open stedelijke waterlopen kunnen regenwater afvoeren en vasthouden. Deze simpele oplossing kan bij nieuwbouw worden toegepast, of bij herstructurerin...

Lees meer
Alle maatregelen

 

Gouda is partner van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland!

Gouda heeft het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland ondertekend en committeert zich zo aan het klimaatbestendig ontwikkelen. Het doel van het convenant is het verminderen van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het vergroten van de biodiversiteit.

Bouwadaptief logo

Regen­bestendig

Een groene open bodem neemt regenwater op. Dit ontlast het riool en voorkomt wateroverlast.

Minder hitte

Planten en bomen houden je tuin koel en aangenaam. Door het ontbreken van groen in bebouwd gebied is het op hete dagen wel 8°C warmer.

Meer bio­diversiteit

Door meer groen help je vogels, bijen en vlinders en wordt je tuin een levende tuin.

Minder droogte

Het is belangrijk om zoveel mogelijk regenwater vast te houden voor de droge periodes.
 
Meer weten?